14. 07. 2024

Adopce dětí partnera (partnerky) v G&L párech

Umožnit homosexuálním párům adoptovat děti svých partnerů a partnerek chce ministrině pro lidská práva a menšiny Džamila Stehlíková. Odborníci nyní pracují na výzkumu o tom, jaký vliv na rozvoj dítěte mají gay a lesbičtí rodiče. Studie by měly být hotové začátkem příštího roku a s jejich výsledky chce pak Stehlíková seznámit veřejnost. Na základě těchto výsledků připraví vládní pracovní skupina pro sexuální menšiny podklady pro legislativní změny. Džamila Stehlíková novinářům řekla, že podobné studie ze zahraničí neprokázaly žádný negativní vliv související se sexuální orientací rodičů.
Začít by se podle ministryně mělo tím, že by se umožnilo gayům a lesbám osvojit si dítě svého partnera či partnerky, které mají z předchozího manželství. Větší ambice ve smyslu, aby homosexuálové mohli adoptovat i cizí dítě, ministryně nemá. Prohlásila že "v tomto volebním období žádný další návrh na toto téma nebude".

Umožnění adopcí dítěte partnera pro stejnopohlavní registrované páry má jako jednu ze svých priorit občanské sdružení Stejná rodina. V České republice v současné době vyrůstají ve stejnopohlavních rodinách stovky až tisíce dětí a to v naprostém souladu se zákonem. Homosexuální orientace ani uzavření registrovaného partnerství nejsou překážkou svěření dítěte do péče.
Děti ve stejnopohlavních rodinách však vyrůstají v právním vakuu. Partner rodiče má sice zákonnou povinnost podílet se na výchově, nemá však vůči dítěti žádná práva a dítě nemá žádná práva vůči němu, ačkoli k němu může mít emoční vazby stejné jako k biologickému rodiči.
V případě, že se partneři rozejdou, dítě nemá navzdory těmto vazbám žádnou jistotu, že se s bývalým partnerem svého rodiče bude nadále moci stýkat. Pokud by došlo k úmrtí biologického rodiče, dítě pravděpodobně bude vytrženo ze svého prostředí a odtrženo od partnera zemřelého rodiče. V lepším případě se pak ocitne v péči širší rodiny, v krajním případě může dokonce skončit v ústavní péči. To se bude dít navzdory nespornému zájmu dítěte, aby zůstalo ve známém prostředí s osobou, kterou považuje za svého druhého rodiče – s partnerem svého biologického rodiče.

Dětem vyrůstajícím ve stejnopohlavních rodinách by adopce měla zajistit stejná práva, jaká mají děti v heterosexuálních rodinách. Měla by těmto dětem zaručit základní jistoty potřebné pro jejich zdravý emoční a duševní vývoj. Adopce by měla uvést situaci dětí ve stejnopohlavních rodinách do souladu s Úmluvou o právech dítěte, jíž je ČR signatářem.

Zdroj článku:
Novinky.cz     Aktualne.cz     Stud.cz     stejnarodina.cz


Mám-li napsat svůj názor, tak osobně jsem pro možnost stejnopohlavních párů adoptovat děti svého partnera (partnerky). Jestli-že žijí všichni ve společné domácnosti ve které oba partneři společně vychovávají dítě kterému je jeden z nich biologickým rodičem, pak skutečně nevidím důvod proč by měli žít v právní nejistotě. I když partneři uzavřou spolu registrované partnerství, bohužel pokud jde o dítě tak jim to v současné době žádnou právní ochranu stále nepřinese. A proč by například v případě neštěstí kdy biologický rodič dítěte zemře nemělo mít toto dítě právo žít dál s druhým z rodičů? Proč by vzájemné citové vazby mezi dítětem a druhým rodičem měly být jakkoliv zpřetrhány?
Na možnost adopce cizích dětí stejnopohlavními páry nemám již tak vyhraněný názor, je to věc velmi složitá. Ovšem adopci dětí jejichž biologickým rodičem je jeden z partnerů říkám jednoznačně ANO.

Anketa k tomuto tématu


| Autor: Petr | Vydno dne 27. 07. 2008 | 4361 peten | Informan e-mailVytisknout lnek

Web site powered by phpRS