11. 12. 2023

Doprava: chodci a řidiči

Podívejme se co nám na toto téma říká Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000Sb.

Povinnosti řidiče upravuje §5 kde se v odst.h) píše, že řidič je povinen:
...umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit vozidlo..

Povinnosti chodců upravuje § 54 :
"(1) Je-li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou "Přechod pro chodce", "Podchod nebo nadchod", musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo.
(2) Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.
(3) Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Nevidomý chodec signalizuje úmysl přejít vozovku mávnutím bílou slepeckou holí ve směru přecházení. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem. Chodec musí dát přednost tramvaji.

Pro řidiče je podle mého názoru velmi diskutabilní formulace ....nebo jej hodlá použít.... , záleží co si pod tímto pojmem kdo představuje ale bohužel takové už jsou naše zákony. V každém případě můj názor je ten, že k nehodám na přechodech velmi přispěla média která stále mylně hovoří a píší o absolutní přednosti chodců což je velmi zjednodušené a není to pravda, tento pojem v zákoně nikde nevidím. Mnoho lidí podlehlo díky médiím mylné představě že mohou vstupovat na přechod do vozovky kdykoliv se jim zlíbí a zapoměli přitom používat vlastní hlavu. Neuvěřitelně hazardují se svým zdravím a životem, někdy mě dokonce připadá že někteří lidé zcela ztratili pud sebezáchovy. Výsledkem pak je že v praxi nastávají situace které mohou být velmi nebezpečné.

Další věc která stojí za zmínku je, že u nás existuje stále mnoho přechodů jejichž nevhodné uspořádání velmi znesnadňuje dodržování zákona. V zahraničí se většinou pro uspořádání přechodů na nichž se uplatňuje přednost chodců striktně dodržují následující pravidla:

  • nejvyšší dovolená rychlost nesmí být vyšší než 50km/hod.
  • chodec nesmí bez přerušení přecházet více než dva jízdní pruhy a to ještě s podmínkou, že nesmějí být stejného směru jízdy (s výjimkou řadicích pruhů na vedlejších větvích křižovatek)
  • délka přechodu bez přerušení může činit nejvýše 7 metrů
  • musí být zajištěn optický kontakt mezi řidičem a chodcem minimálně na vzdálenost pro zastavení
  • maximální používání stavebních prvků pro usnadnění přecházení, např. ochranné ostrůvky, vysazené chodníkové plochy, zúžení, rampy, apod.

A můj osobní názor? Musím přiznat že když jsem se přistěhoval do zdejšího kraje tak jsem byl vcelku dosti zaskočen tím, jak striktně a přitom většinou naprosto zbytečně a pro mne zcela nelogicky se v praxi uplatňuje ona přednost chodců na přechodech. Nevím čím to je že právě zde na Sokolovsku je tento jev nesrovnatelně častější oproti jiným částem republiky, alespoň takový byl můj subjektivní dojem když jsem se sem přistěhoval
Je zde totiž naprosto běžné že i když jdu jako chodec večer po liduprázdném městě a blížím se k přechodu, tak auto které zcela osamocené tímto úsekem projíždí mě před přechodem zastaví. Nevím ale ptám se proč? Mě přece nedělá problém počkat dvě vteřiny než by to auto přejelo a teprve potom v klidu přejít vozovku. Na toto jsem skutečně nebyl zvyklý a v prvních dnech po přistěhování jsem zde byl za volantem doslova "jako ostříž", stále ve střehu. Auta jedoucí přede mnou zastavovala náhle kvůli každému jednotlivému chodci i v době zcela minimálního provozu, no a chodci mě zase často vstupovali na přechod bez jediného rozhlédnutí.

Abych to uvedl na pravou míru, za volantem se snažím být skutečně ohleduplný ke všem účastníkům silničního provozu a tedy samozřejmě také k chodcům. Nedělá mě absolutně žádný problém zastavit před přechodem auto a umožnit komukoliv bezpečně přejít, dělám to naprosto běžně. Ovšem v době naprosto minimálního provozu kdy po daném úseku projíždí jedno či dvě auta a k přechodu se blíží jeden člověk je to dle mého názoru naprosto zbytečné. Myslím si že logicky snad může chodec za takových okolností pár vteřin počkat a pak naprosto bez problému přes přechod přejít. Bohužel ale s nešvarem vstupovat do vozovky naprosto bez hlavě a bez přemýšlení se setkávám téměř denně a dosti mě to zaráží hlavně u mladých lidí. Buď vstoupí na přechod bez jediného rozhlédnutí a nebo na mne kouká a přesto vstoupí na přechod i když jsem pár metrů před ním a jsem v danou chvíli jediným projíždějícím vozidlem široko daleko. To mě prostě někdy rozum nebere a z počátku jsem s tím měl docela problém. Za rok a půl co zde bydlím a za volantem jsem denně jak soukromě tak i pracovně jsem si už zvykl, ačkoliv mě některé situace občas v duchu rozčílí tak mě ale již nepřekvapí a snažím se je předvídat. Pouze si občas když to sleduji pokládám také otázku, kolik asi pohonných hmot se zbytečně spotřebuje navíc a o kolik škodlivin do ovzduší ulétne víc z důvodů neustálého a přitom často zbytečného brždění a rozjíždění všech těch vozidel.

Související odkazy:

| Autor: Petr | Vydno dne 24. 08. 2008 | 3588 peten | Informan e-mailVytisknout lnek

Web site powered by phpRS