14. 07. 2024

Výzkum partnerských preferencí

V průběhu srpna a září 2008 probíhá výzkum Mgr. Jaroslavy Valentové týkající se výběru partnerů a atraktivity. Tento výzkum se snaží problematiku partnerských preferencí u mužů odlišných sexuálních orientací zmapovat komplexněji než výzkumy předešlé, neboť jsou v něm kombinovány metody kvalitativní i kvantitativní a snaží se otázky výběru sexuálních partnerů pojímat z hlediska evolučně-psychologického.
Výzkum je součástí dizertační práce Mgr. Jaroslavy Valentové, kterou provádí na Katedře antropologie na FHS UK v Praze. Školitelem a odborným garantem projektu je Mgr. Jan Havlíček, PhD. Projekt je podporován Grantovou Agenturou Univerzity Karlovy. Podrobnější informace jsou k dispozici zde.

Výzkum partnerských preferencí

Zdroj článku: Mgr. Jaroslava Valentová

Web site powered by phpRS