20. 05. 2024

Propagace homosexuálních vztahů je v Litvě zakázána zákonem

1.března 2010 začal v Litvě platit Zákon na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací, který litevský parlament schválil 14. července minulého roku. Informace propagující homosexuální vztahy jsou dle zákona "v rozporu s rodinnými hodnotami" a nesmějí být dostupné nezletilým osobám. Pokud tedy dnes v přítomnosti mladistvého řeknete že láska dvou mužů nebo dvou žen je normální, že na lásce dvou homosexuálů není nic zvrhlého, pak porušujete zákon a vystavujete se postihu.

Poslanec litevského parlamentu a zastánce zákona Mantas Adomédas říká:
Jakákoliv propaganda rodinných a sexuálních vztahů, které odporují naší ústavě, je zakázána. Zákon říká, že veškeré informace podněcující sexuální vztahy mezi mladistvými jsou nepřípustné a mají na ně negativní vliv, přičemž právě na téma homosexuality se nový zákon nejvíce zaměřuje. Absolutní většina společnosti považuje za rodinu manželství muže a ženy. Jakmile se začíná veřejně mluvit o tom, že rodinu mohou tvořit také dva muži nebo dvě ženy, narušuje to systém morálních hodnot. Pokud tedy naše ústava říká, že rodina je základ společnosti, pak jsme museli přijmout zákon, který stanoví, co ohrožuje duševní vývoj mladých lidí.
Poslanec dále podrobněji vysvětluje: Pokud někdo jen řekne, že je homosexuál, tak jde o informaci. Pokud ale začne mluvit o tom, že láska s jiným mužem je normální, pak už je to protizákonné".

Litva je jednou z členských zemí EU, o tomto jejím kontroverzním zákonu proběhla v loňském roce také rozprava v Evropském parlamentu. Zde jsou odkazy:

* OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU kterou podle článku 115 jednacího řádu pokládají Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer a Kyriacos Triantaphyllidesza skupinu GUE/NGL Komisi

* Situace v Litvě týkající se schválení zákona na ochranu nezletilých osob před škodlivým vlivem zveřejňovaných informací (ROZPRAVA)

Co k tomu dodat, snad jen tolik že jsem rád za to kde jsem se narodil a kde žiju. Na závěr ještě jeden odkaz:
1. března odvysílal reportáž o tomto litevském zákonu Český rozhlas 1 - Radiožurnál.
Zde je k dispozici celá reportáž v MP3 z archívu ČRo1.


| Autor: Petr | Vydno dne 03. 03. 2010 | 4529 peten | Informan e-mailVytisknout lnek | Zdroj: ČRo1 Radiožurnál

Web site powered by phpRS